آوینا


مدیر مسئول : کریمی، محمدتقی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : یادگار امام شمال به جنوب، بعد از چهارراه هاشمی، ک. مقدم سلیمی، پ. 10
صندوق پستی :
تلفن : ۳۶۰۸۴۱۹۱ ، ۰۹۳۶۳۴۰۷۴۰۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۶۰۸۴۱۹۱
شماره پروانه نشر : ۶۵۸۲ موقت
پست الکترونیکی : mtkarimi1351@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۷۲-۶۲۲],[۹۵۸۸۵-۶۲۲],[۲۵۶۳-۹۶۴],[۹۵۰۱۳-۹۶۴],[۹۶۴۲۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوینا

فهرست كتاب های ناشر