آوای دانش گستر


مدیر مسئول : شیراوند، کامیار
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، ساختمان ظروفچی، ط. دوم، پ. 1296
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۳۵۷۱
تلفن : ۶۶۴۹۲۹۳۴ ، ۶۶۴۸۳۰۳۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۴۷۹۶
شماره پروانه نشر : ۶۴۷۴ موقت
پست الکترونیکی : info@avayee.ir
وب سایت : http://www.avayee.ir
شناسه شابك : [۶۹۷۶-۶۰۰],[۶۷۴۶-۶۲۲],[۹۹۹۹۸-۶۲۲],[۲۵۵۷-۹۶۴],[۹۴۹۲۲-۹۶۴],[۹۶۴۶۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوای دانش گستر

فهرست كتاب های ناشر