دلفین آبی


مدیر مسئول : فوادی‌ شلمانی، فاطمه
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. نامجو، ایستگاه کاشی‌ها، جنب مسجدالجلیل، پ. 716، واحد 4
صندوق پستی : ۱۶۱۴۹۴۷۱۶۷
تلفن : ۷۷۵۷۴۱۲۷ ، ۷۷۵۷۴۱۲۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۵۸۰۰۶۸
شماره پروانه نشر : ۶۳۶۳ موقت
پست الکترونیکی : dolfinabi1382@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۰۲۱-۶۰۰],[۸۱۹۹-۹۶۴],[۹۴۸۱۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دلفین آبی

فهرست كتاب های ناشر