هجرت


مدیر مسئول : نقدی، محمد
زمینه فعالیت : كليات، مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، نبش ک. چهارم، پ. 100
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۷۸۸۱
تلفن : ۳۷۸۴۲۵۲۳ ، ۳۷۷۴۲۴۵۹ ، ۳۷۷۴۸۲۲۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۳/۰۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۰۸۷۷
شماره پروانه نشر : ۵۸۲ دائم
پست الکترونیکی : hejrat_pub@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۷۱۶-۹۶۴],[۵۸۷۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هجرت

فهرست كتاب های ناشر