شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار)


مدیر مسئول : لطفی، فاطمه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مازندران - آمل
نشانی پستی : خ. طالب آملی، خ. دریای بیست و شش
صندوق پستی : ۷۱۱۶۷۴۶۱۵۹
تلفن : ۴۴۲۲۲۷۹۰/۱ ، ۴۴۲۵۴۸۶۴ ، ۰۹۳۵۱۹۷۹۱۷۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۴۴۲۲۹۷۶۲
شماره پروانه نشر : ۷۱۰۳ موقت
پست الکترونیکی : lotfi_fatemeh@ymail.com
وب سایت : http://www.shomal-paydar.ir
شناسه شابك : [۶۸۱۹-۶۰۰],[۸۴۴۸-۶۰۰],[۶۱۳۵-۶۲۲],[۹۴۷۷۵-۹۶۴],[۹۵۸۳۸-۹۶۴],[۹۹۶۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار)

فهرست كتاب های ناشر