نیکا


مدیر مسئول : کهربایی، فاطمه
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي، تكنولوژي (علوم كاربردي)، ادبيات،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : خ. دانشگاه، ک. باغ سنگی، ک. عرفانیان، پ. 61/4، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۸۵۶۳۱
تلفن : ۷۲۷۳۵۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۱/۱۲/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۹۶ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۸۳۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نیکا

فهرست كتاب های ناشر