قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات


مدیر مسئول : امینی، علیرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. حافظ، تقاطع سمیه، ساختمان شماره 3 قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه
صندوق پستی : ۱۵۹۹۶۵۳۳۱۶
تلفن : ۸۸۱۹۹۹۰۴ ، ۸۸۱۹۹۹۱۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۷/۱۶
نوع ناشر : دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۸۸۴ موقت
پست الکترونیکی : judpub.ir@gmail.com
وب سایت : http://www.judpub.ir
شناسه شابك : [۴۸۰-۶۰۰],[۷۷۰۶-۶۰۰],[۸۴۸۵-۶۰۰],[۲۸۳۶-۹۶۴],[۸۰۰۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر