منیر


مدیر مسئول : سبط الشیخ، سیدمحمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار، پ. 2، ساختمان پزشکان، واحد 9
صندوق پستی : ۱۱۵۴۹۷۵۶۱۸
تلفن : ۷۷۵۲۱۸۳۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۵۲۱۸۳۶
شماره پروانه نشر : ۱۴۲۸ دائم
پست الکترونیکی : s.a.n.khosravi@gmail.com
وب سایت : http://www.monir.com
شناسه شابك : [۵۳۹-۹۶۴],[۵۶۰۱-۹۶۴],[۷۹۶۵-۹۶۴],[۹۰۳۶۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : منیر

فهرست كتاب های ناشر