محمدی، احمد

( اطلاعات ناشران مولفی که کتاب منتشر کرده اند به درخواست آنها نمایش داده نمی شود)
مدیر مسئول : محمدی، احمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : کردستان - سنندج
نشانی پستی :
صندوق پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۵
نوع ناشر :
دورنگار :
شماره پروانه نشر : موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك :
تاریخ تأسیس : ۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : محمدی، احمد

فهرست كتاب های ناشر