قرن


مدیر مسئول : داداش‌زاده، نیره
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سیدجمال الدین اسدآبادی، خ. 53، پ. 18، واحد 3
صندوق پستی : ۱۵۸۴۸۷۳۵۸۴
تلفن : ۸۸۷۲۶۵۸۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۳/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۲۶۵۸۸
شماره پروانه نشر : ۵۷۳۴ موقت
پست الکترونیکی : gharnpublication@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۰۷-۶۰۰],[۹۴۱۵۵-۹۶۴],[۹۶۳۰۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : قرن

فهرست كتاب های ناشر