موسسه فرهنگی و هنری میعاد شکوفه ها


مدیر مسئول : دوستانی، شیوا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. رسالت، خ. هنگام، خ. فرجام شرقی، پ. 607
صندوق پستی : ۱۶۸۳۸۴۳۱۱۳
تلفن : ۷۷۱۳۱۹۶۰ ، ۷۷۸۰۵۹۹۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۸۰۵۹۹۳
شماره پروانه نشر : ۵۴۷۷ موقت
پست الکترونیکی : miaadshokoofeha@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۱۸۳۲-۶۰۰],[۹۴۰۹۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه فرهنگی و هنری میعاد شکوفه ها

فهرست كتاب های ناشر