گزارش


مدیر مسئول : شریفی‌تفرشی، داریوش
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. فلسطین شمالی، ک. شهید نایبی، پ. 3 و 5، واحد 3
صندوق پستی : ۱۷۱۴۹۵۷۵۵۴
تلفن : ۶۶۴۰۲۰۴۰ ، ۶۶۴۶۹۴۹۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۰۳ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۰۲۶۱
شماره پروانه نشر : ۴۴ دائم
پست الکترونیکی : nashr.gozaresh@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۸۷۲-۹۶۴],[۹۰۰۳۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : گزارش

فهرست كتاب های ناشر