اساطیر


مدیر مسئول : جربزه‌دار، عبدالکریم
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. فردوسی،ابتدای خ. ایرانشهر جنوبی، پ. 8، ط.اول
صندوق پستی : ۱۵۸۱۶۱۸۱۳۴
تلفن : ۸۸۳۰۰۱۴۸ ، ۸۸۸۲۱۴۷۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۳۰۱۹۸۵
شماره پروانه نشر : ۳۵۰ دائم
پست الکترونیکی : asatirpublicationcorp@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۳۱-۹۶۴],[۵۹۶۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اساطیر

فهرست كتاب های ناشر