اجتماع


مدیر مسئول : سرآبادانی، مسعود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شریعتی، خ. ظفر، خ. شهید گوی‌آبادی، پ. 27، واحد 1
صندوق پستی :
تلفن : ۲۲۲۶۰۰۶۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۲۶۰۰۶۱
شماره پروانه نشر : ۴۶۸۴ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۰۹۵-۹۶۴],[۹۳۷۹۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اجتماع

فهرست كتاب های ناشر