پزشکی ورزشی


مدیر مسئول : مقدم‌نادری، فاطمه
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)، هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : صادقیه، پردیس 2، اروند، پ 92
صندوق پستی :
تلفن : ۸۸۲۱۳۹۸۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۰/۰۵/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۴۸۶۱ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۳۴۴۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پزشکی ورزشی

فهرست كتاب های ناشر