شرکت نشر نقد افکار


مدیر مسئول : سجودی، محمدحسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، بعد از پیچ شمیران، مقابل دانشکده توانبخشی، ک. عباسی اصفهانی ، ک. نوبخت، پ. 2، زنگ اول
صندوق پستی : ۱۶۱۱۹۵۹۱۱۱
تلفن : ۷۷۵۱۰۹۸۳ ، ۷۷۶۰۳۲۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۵۱۰۹۸۳
شماره پروانه نشر : ۶۱۸ موقت
پست الکترونیکی : nashreafkar@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۲۸-۹۶۴],[۷۸۵۸-۹۶۴],[۸۹۱۰-۹۶۴],[۹۰۰۰۵-۹۶۴],[۹۲۶۲۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت نشر نقد افکار

فهرست كتاب های ناشر