فرهنگستان زبان و ادب فارسی


مدیر مسئول : حداد عادل، غلامعلی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بزرگراه حقانی، بلوار کتابخانه ملی
صندوق پستی : ۱۵۳۸۶۳۳۲۱۱
تلفن : ۸۸۶۴۲۳۳۹/۶۸ ، ۸۸۶۴۲۴۴۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۲
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۶۴۲۵۰۰
شماره پروانه نشر : ۴۳۰۲ موقت
پست الکترونیکی : n_abbasipour@yahoo.com
وب سایت : http://www.persianacadmy.ir
شناسه شابك : [۶۱۴۳-۶۰۰],[۸۷۳۵-۶۰۰],[۷۵۳۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فهرست كتاب های ناشر