شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور


مدیر مسئول : سینجلی‌جاسبی، محمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : ضلع جنوبی پارک شهر، خ. بهشت، ساختمان روزنامه رسمی کشور
صندوق پستی : ۱۱۱۴۷۶۴۶۴۱
تلفن : ۵۵۶۲۸۰۰۰ ، ۵۵۱۶۲۶۲۶ ، ۵۵۶۳۵۹۰۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۱/۰۹
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۵۵۶۳۵۹۰۴
شماره پروانه نشر : ۱۰۱۱۱ موقت
پست الکترونیکی : smnaccr@yahoo.com
وب سایت : http://www.roznamerasmi.ir
شناسه شابك : [۷۸۹۴-۶۰۰],[۶۳۸۰-۶۲۲],[۸۶۶۰-۹۶۴],[۹۳۳۶۷-۹۶۴],[۹۴۱۱۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور

فهرست كتاب های ناشر