سپهرآذین


مدیر مسئول : ذاکری جزه، مهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : چهل و پنج متری صدوق، بعد از سی‌متری قائم، نرسیده به ک. بیست و پنج، جنب داروخانه دکتر فضلی
صندوق پستی : ۳۷۱۶۹۳۴۸۵۶
تلفن : ۳۲۹۰۱۲۸۰ ، ۰۹۱۹۱۵۲۳۴۸۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۹۲۴۰۵۲
شماره پروانه نشر : ۷۱۲۳ موقت
پست الکترونیکی : chape_sepehr@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۹۲۰-۶۰۰],[۹۶۰۹۲-۹۶۴],[۹۶۳۹۴-۹۶۴],[۹۹۱۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست