علمی


مدیر مسئول : علمی، محمدعلی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین،‌ خ. شهدای ژاندارمری،‌ پ.103
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۵۴۴۱۴
تلفن : ۶۶۴۶۳۰۷۲ ، ۶۶۴۶۰۵۱۱ ، ۶۶۴۶۰۵۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۰۳۰۷
شماره پروانه نشر : ۴۶ موقت
پست الکترونیکی : ElmiBook@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۰۴-۹۶۴],[۵۵۲۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : علمی

فهرست كتاب های ناشر