مهرا


مدیر مسئول : توسل، صدیقه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. بهار جنوبی، ک. شهید حمید صدیق، پ. 77، ط. اول
صندوق پستی : ۱۵۶۱۸۳۹۴۶۱
تلفن : ۷۷۵۳۰۳۵۳ ، ۷۷۵۳۲۴۲۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۰/۰۱ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۵۳۰۳۵۳
شماره پروانه نشر : ۷۲۷۶ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۷۰۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مهرا

فهرست كتاب های ناشر