ندای آریانا


مدیر مسئول : ستوده انواری، هدایت اله
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوزاده فروردین، خ. شهید نظری غربی، پ. 99، ط. دوم، واحد 4
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۵۵۷۷
تلفن : ۷۷۷۰۶۷۵۰ ، ۶۶۹۶۷۳۵۵/۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۴/۰۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۴۸۰۸۸۲
شماره پروانه نشر : ۷۱۳۴ موقت
پست الکترونیکی : Monir68hoseini@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۷۷۰-۶۰۰],[۹۵۶۳۴-۹۶۴],[۹۶۶۲۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ندای آریانا

فهرست كتاب های ناشر