صفار


مدیر مسئول : دانش‌اشراقی، امیر
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. فاطمی، م. گلها، خ. گلها، مقابل نانوایی سنگکی، پ. 15، واحد 2
صندوق پستی : ۱۴۱۳۸۵۴۴۱۳
تلفن : ۶۶۴۱۳۴۳۶ ، ۶۶۴۰۸۴۸۷ ، ۶۶۹۷۶۲۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۹/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۸۴۸۷
شماره پروانه نشر : ۴۱۴ دائم
پست الکترونیکی : saffar_publishing@yahoo.com
وب سایت : http://www.eshragi.ir
شناسه شابك : [۳۸۸-۹۶۴],[۵۸۸۲-۹۶۴],[۵۹۷۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : صفار

فهرست كتاب های ناشر