سنا


مدیر مسئول : غلامرضا، محمود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید نظری شرقی، پ. 100، واحد 7 و 8
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۱۳۹۱۷
تلفن : ۶۶۴۱۹۵۹۵ ، ۶۶۴۱۹۳۳۷ ، ۶۶۴۸۱۱۴۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۹۳۳۷
شماره پروانه نشر : ۱۰۳۶ دائم
پست الکترونیکی : sana.publication@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۷۳۹-۶۰۰],[۶۱۲۶-۹۶۴],[۸۸۷۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سنا

فهرست كتاب های ناشر