پیام ورزش


مدیر مسئول : سجادی، نصرالله
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شهید بهشتی، نرسیده به بزرگراه مدرس، پ. 269
صندوق پستی :
تلفن :
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۴/۰۷/۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۲۹۲ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۲۹۶۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پیام ورزش

فهرست كتاب های ناشر