موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی


مدیر مسئول : کریمی قهرودی، محمدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. نوبنیاد، پاسداران شمالی، نبش کوهستان هشتم، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
صندوق پستی : ۱۹۵۸۹۱۵۷۵۳
تلفن : ۲۲۸۰۸۷۳۷ ، ۲۲۸۰۸۷۱۱ ، ۲۷۴۲۷۲۹۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۳/۱۳
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۲۸۰۸۷۳۷
شماره پروانه نشر : ۹۷۵۶ موقت
پست الکترونیکی : dkm_tridi@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۹۰۱-۶۰۰],[۸۷۹۳-۶۰۰],[۵۷۶۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

فهرست كتاب های ناشر