مرید


مدیر مسئول : محمدی، مرید
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : چهارمحال و بختیاری - شهرکرد
نشانی پستی : خ. میرآباد غربی، خ. طباطبایی، ک. یازدهم، پ. 4
صندوق پستی : ۸۸۱۷۹۵۴۳۶۹
تلفن : ۳۳۳۸۰۷۱۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۳۸۰۷۱۰
شماره پروانه نشر : ۲۷۹۲ موقت
پست الکترونیکی : morid.mohammadi@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۶۹۹-۶۲۲],[۵۸۲۰-۹۶۴],[۹۲۴۶۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرید

فهرست كتاب های ناشر