مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی


مدیر مسئول : موسوی بجنوردی، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : نیاوران، کاشانک، ابتدای دارآباد، پ. 19575/197
صندوق پستی : ۱۹۵۶۷۶۴۶۵۷
تلفن : ۲۲۲۹۷۶۲۶ ، ۲۲۸۰۵۳۹۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۷/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۲۹۷۶۶۳
شماره پروانه نشر : ۶۰۹۷ موقت
پست الکترونیکی : publications@cgie.org.ir
وب سایت : http://www.cgie.ir
شناسه شابك : [۶۳۲۶-۶۰۰],[۹۵۶۰۴-۶۲۲],[۹۶۴۱۶-۶۲۲],[۷۰۲۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

فهرست كتاب های ناشر