صبح روشن


مدیر مسئول : محبت، محمدجواد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی : خ. خیام، ک. شهید عسگری، جنب بانک ملی، چهارراه دوم،پ. 66
صندوق پستی : ۶۷۱۸۸۹۵۶۴۴
تلفن : ۳۷۲۵۲۲۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۱/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۲۵۲۲۴۵
شماره پروانه نشر : ۳۵۸۵ موقت
پست الکترونیکی : nashresobherooshan@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۷۲۳-۹۶۴],[۹۲۴۱۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : صبح روشن

فهرست كتاب های ناشر