دایره سبز


مدیر مسئول : متواضع، حمید
زمینه فعالیت : كليات، هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شریعتی، ایستگاه عوارضی، پ. 439، ط. دوم، واحد 6
صندوق پستی : ۱۶۱۳۹۹۶۷۱۶
تلفن : ۷۷۵۱۲۸۳۵ ، ۷۷۵۱۲۸۳۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۵۱۲۸۳۵
شماره پروانه نشر : ۳۱۵۸ موقت
پست الکترونیکی : gcircle@ymail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۷۲۶-۹۶۴],[۹۲۱۸۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دایره سبز

فهرست كتاب های ناشر