ماه ریز


مدیر مسئول : طبسیان، نادر
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر شمالی، خ. شانزدهم، پ. 95، ط. همکف
صندوق پستی : ۱۴۳۹۸۳۵۱۳۳
تلفن : ۸۸۰۱۱۰۳۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۰۳ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۰۱۱۰۳۴
شماره پروانه نشر : ۳۳۱۵ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت : http://www.mahriz.com
شناسه شابك : [۷۰۴۹-۹۶۴],[۷۷۲۹-۹۶۴],[۹۲۱۴۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ماه ریز

فهرست كتاب های ناشر