کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه


مدیر مسئول : محسنی، حمید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. 12 فروردین، ک. نوروز، پ. 3، واحد 1
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۸۴۵۳۳
تلفن : ۶۶۴۱۵۵۶۴ ، ۶۶۴۱۵۵۶۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۵۵۶۱
شماره پروانه نشر : ۳۱۱۳ موقت
پست الکترونیکی : mohseni@ketabdar.org
وب سایت : http://www.ketabdar.org
شناسه شابك : [۲۴۱-۶۰۰],[۵۴۸۹-۶۰۰],[۷۱۴۳-۹۶۴],[۹۲۱۴۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه

فهرست كتاب های ناشر