بید


مدیر مسئول : سعیدی، عباس
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : ستارخان، خ. خسرو جنوبی، بلوار شهید گلاب، م. خبرنگار، ک. حسین مردی، پ. 22، واحد 63
صندوق پستی : ۱۴۵۳۹۵۴۳۵۴
تلفن : ۴۴۲۴۲۷۵۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۷۳۱ موقت
پست الکترونیکی : as_58_58@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۹۲-۶۲۲],[۶۹۱۸-۶۲۲],[۷۱۵۹-۶۲۲],[۹۵۳۵۹-۶۲۲],[۹۵۳۸۱-۶۲۲],[۹۵۴۰۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر