علم گستران


مدیر مسئول : وهاب، مجید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. سروش، ک. سروش آذر، پ. 67
صندوق پستی : ۸۱۵۵۹۵۵۶۳۳
تلفن : ۳۲۲۹۴۱۰۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۶/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۷۸۰ موقت
پست الکترونیکی : print.a.honar@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۹۲۹-۶۲۲],[۹۹۰۲۰-۶۲۲],[۹۹۸۷۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر