کتیبه میراث شیعه


مدیر مسئول : باقری، محمد
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : جاهدشهر، بوستان 18، پ. 9
صندوق پستی : ۹۱۸۴۱۸۸۶۱۱
تلفن : ۳۵۱۳۰۶۶۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۵۵۱ موقت
پست الکترونیکی : m84bagheri@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۹۷۳۸-۶۰۰],[۷۲۹۸-۶۲۲],[۹۵۶۲۹-۶۲۲],[۹۵۶۷۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر