دیدار


مدیر مسئول : بخشی، مهران
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. روانمهر، پ. 84، ط. اول.
صندوق پستی : ۱۳۱۴۸۵۴۵۱۱
تلفن : ۶۶۹۶۱۶۴۱ ، ۶۶۹۶۱۶۲۲ ، ۶۶۹۵۴۷۴۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۳۰ دائم
پست الکترونیکی : didarbook@gmail.com
وب سایت : http://www.didavarbook.com
شناسه شابك : [۱۰۴-۶۰۰],[۵۵۵۳-۹۶۴],[۸۷۸۶-۹۶۴],[۹۰۲۵۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دیدار

فهرست كتاب های ناشر