بارش


مدیر مسئول : نیک‌اندیش، اکرم
زمینه فعالیت : مذهب، كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : خ. آزادی، ابتدای بازارچه سراب، پاساژ امیر، ط. زیرین
صندوق پستی : ۹۱۳۳۸۴۳۸۴۴
تلفن : ۳۲۲۲۱۵۹۷ ، ۳۲۲۵۵۲۰۰ ، ۳۲۲۵۳۹۲۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۱۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۵۵۲۰۰
شماره پروانه نشر : ۷۸۰ موقت
پست الکترونیکی : bareshnashr@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۹۷-۶۰۰],[۵۹۲۲-۹۶۴],[۹۲۰۳۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بارش

فهرست كتاب های ناشر