افکار جدید


مدیر مسئول : ساسانی جیران بلاغی، نگار
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : ستارخان، دریان نو، خ. پنجم، پ. 16، زنگ 10
صندوق پستی : ۱۴۵۵۹۸۳۱۷۵
تلفن : ۷۷۵۱۰۹۸۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۴۳۳۴ موقت
پست الکترونیکی : baharsasani@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۷۶۱۷-۶۰۰],[۹۸۲۹۱-۶۰۰],[۹۸۶۲۸-۶۰۰],[۶۳۷۴-۶۲۲],[۹۹۳۲۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر