مانیا هنر


مدیر مسئول : نیستانی، مهرناز
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کرمان - کرمان
نشانی پستی : خ. اقبال، اقبال 2، پ. 8
صندوق پستی : ۷۶۱۹۷۳۶۱۶۵
تلفن : ۳۲۴۶۵۹۸۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۳/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۴۶۵۹۸۵
شماره پروانه نشر : ۱۲۹۲۵ موقت
پست الکترونیکی : honarmania@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۹۷۵-۶۰۰],[۹۷۰۵۹-۶۰۰],[۹۷۳۴۴-۶۰۰],[۹۷۵۳۰-۶۰۰],[۹۸۰۳۹-۶۰۰],[۷۴۲۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر