پیدار


مدیر مسئول : غلامی، شهرام
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : البرز - کرج
نشانی پستی : رجائی شهر، فاز 2، خ. 7 غربی، پ. 90، ط. 1-
صندوق پستی : ۳۱۴۶۹۵۸۳۴۴
تلفن : ۳۴۴۶۰۷۳۷ ، ۳۴۲۱۰۵۰۳ ، ۳۴۲۱۰۵۰۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۰/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۳۰۶۰ موقت
پست الکترونیکی : shahram.gholami@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۹۹-۶۰۰],[۸۶۷۲-۶۰۰],[۸۷۲۰-۶۰۰],[۸۷۶۵-۶۰۰],[۸۹۴۹-۶۰۰],[۹۶۸۵۲-۶۰۰],[۹۶۹۶۵-۶۰۰],[۹۷۰۰۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر