شعاع دانش


مدیر مسئول : منجزی، معصومه
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پرند، فاز صفر، ورودی 36، بلوک 27، ط. 3، واحد 4
صندوق پستی : ۳۷۶۱۳۹۱۷۹۵
تلفن : ۵۶۹۳۵۶۸۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۷۷۱ موقت
پست الکترونیکی : m.shoaedanesh@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۴۵۱-۶۰۰],[۹۹۷۸۷-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر