بهار اندیشه


مدیر مسئول : صدیق نیلیان، محسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : بلوار هاشمیه، خ. هاشمیه 59، پ. 56
صندوق پستی : ۹۱۷۸۱۷۳۴۴۶
تلفن : ۳۸۸۳۸۱۳۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۶۱۲ موقت
پست الکترونیکی : bahar12612@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۳۲۹-۶۰۰],[۹۷۵۸۶-۶۰۰],[۹۸۶۵۲-۶۰۰],[۶۳۶۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر