قلم و ورزش


مدیر مسئول : غفاریان پناهی، علی
زمینه فعالیت : كليات، فلسفه و روانشناسي، علوم اجتماعي، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : بلوار پیروزی، خ. پیروزی 42، پ.1/62
صندوق پستی : ۹۱۷۸۱۴۵۴۶۵
تلفن : ۳۵۰۹۷۶۴۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۱۰/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۵۲۰ موقت
پست الکترونیکی : panahi_ali@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۲۳۰-۶۰۰],[۹۹۷۱۵-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر