دینور


مدیر مسئول : مرادی، مریم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کرمانشاه - کرمانشاه
نشانی پستی : خ. 22 بهمن، خ. ویلا، ساختمان 255، پ. 57
صندوق پستی : ۶۷۱۴۶۴۴۷۵۸
تلفن : ۳۸۲۴۹۸۰۰ ، ۳۸۲۴۸۹۶۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۲۷۴ موقت
پست الکترونیکی : dinavarpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۶۲۲۹-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر