پشتیبان


مدیر مسئول : ،
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی : ۱۶۹۸۶۱۳۳۶۱
تلفن : ۸۶۰۳۶۴۲۳ ، ۸۶۰۳۶۴۲۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۴/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۶۰۳۶۴۲۸
شماره پروانه نشر : ۱۲۳۸۰ موقت
پست الکترونیکی : pub.poshtiban@chmail.ir
وب سایت : http://www.poshtibanpress.ir
شناسه شابك : [۸۴۱۵-۶۰۰],[۸۷۹۴-۶۰۰],[۹۵۶۸۰-۶۰۰],[۹۶۳۲۰-۶۰۰],[۲۵۵-۶۲۲],[۶۱۹۸-۶۲۲],[۶۵۹۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر