موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان


مدیر مسئول : بکائی جزی، مهران
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك، بازي ها و سرگرمي ها،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. شیخ صدوق جنوبی، حد فاصل میدان برچ و چهارراه فرایبورگ، روبروی پارک مرداویج، ساختمان 57
صندوق پستی : ۸۱۶۸۷۶۵۴۴۳
تلفن : ۳۶۶۸۸۸۸۴ ، ۳۶۶۹۲۰۲۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۶۶۸۸۸۸۴
شماره پروانه نشر : ۱۱۸۰۴ موقت
پست الکترونیکی : decohamayesh@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۷۰۸-۶۰۰],[۸۴۷۸-۶۰۰],[۹۴۹۶۹-۶۰۰],[۶۳۷۵-۶۲۲],[۷۳۴۷-۶۲۲],[۹۹۹۳۳-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان

فهرست كتاب های ناشر