انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس


مدیر مسئول : میرهاشمی، سیدعباس
زمینه فعالیت : هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. میرزای شیرازی، ک. سوم، پ. 29، ط. دوم، واحد. 5
صندوق پستی : ۱۵۸۵۶۳۸۱۵۷
تلفن : ۸۸۹۱۱۴۴۷ ، ۸۸۹۱۱۴۴۸ ، ۸۸۸۴۵۱۶۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۰۰۳۶۷
شماره پروانه نشر : ۱۱۴۶۲ موقت
پست الکترونیکی : info@8image.ir
وب سایت : http://www.8image.ir
شناسه شابك : [۹۴۶۷۱-۶۰۰],[۹۵۲۲۸-۶۰۰],[۹۹۸۹۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس

فهرست كتاب های ناشر