یاررس


مدیر مسئول : حیدری درمنی، فاطمه
زمینه فعالیت : علوم طبيعي و رياضيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، نرسیده به خ. 12فروردین،ساختمان ولیعصر، پ. 1314، ط. 2
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۴۸۷۹
تلفن : ۶۶۹۷۱۰۴۰ ، ۶۶۴۰۱۲۴۴ ، ۰۹۱۲۶۳۰۷۴۶۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۱۲۴۴
شماره پروانه نشر : ۱۰۶۴۰ موقت
پست الکترونیکی : yarras2013@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۵۰۱-۶۰۰],[۹۳۵۳۱-۶۰۰],[۹۵۱۴۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : یاررس

فهرست كتاب های ناشر