شاپیکان


مدیر مسئول : سیدی، سیدمجید
زمینه فعالیت : كليات، مذهب، كتابهاي كودكان و نوجوانان، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، ک. شهید جنتی، پ. 26، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۴۵۴۳۹۶۶
تلفن : ۶۶۹۵۵۸۹۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۷/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۴۵۷۲
شماره پروانه نشر : ۹۲۸۶ موقت
پست الکترونیکی : ef.book@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۹۰۶-۶۰۰],[۹۱۷۵۶-۶۰۰],[۹۲۸۲۸-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شاپیکان

فهرست كتاب های ناشر