فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران


مدیر مسئول : فراهینی، حسین
زمینه فعالیت : هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : میدان هفت تیر، خ مفتح، ورزشگاه شهید شیرودی
صندوق پستی :
تلفن : ۸۸۸۲۵۹۳۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۵
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۸۴۰۱۰۰
شماره پروانه نشر : موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۰۲۳۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر